منشور زن، زندگی، آزادی


انقلاب زنانه ایران، ناقوس پایان رژیم اسلامی، حکومت تبعیض، تحجر، ضدیت با زن و پایمالی حق حیات انسان را به‌صدا درآورده است.

شهامت و زیبایی مبارزه جوانان و تمامی آحاد جامعه، تحسین جهان را برانگیخته است. اجتماعات گسترده در خارج از ایران، هم‌بستگی بی‌سابقه‌ای را دامن زده است.

این پایان حکومت اسلامی و آغاز ایرانی نوین است. ایرانی که بر سر در آن زن، زندگی ، آزادی نقش بسته است.

ما امضا کنندگان زیر، منشور زن، زندگی، آزادی را اعلام می کنیم.

ما خواهان سرنگونی رژیم اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد، برابر، مرفه و سکولار هستیم. جامعه ای که در آن همه انسان ها از آزادی و برابری کامل برخوردار باشند. جامعه ای که در آن تبعیض رخت بربسته باشد، سانسور و سرکوب جایی نداشته باشد.

خواسته‌های اصلی ما به قرار زیر است:

۱ – برابری برای همه، صرف نظر از جنسیت، نژاد، گروه قومی، گرایش جنسی، توانایی و موقعیت اجتماعی و جغرافیایی. ممنوعیت تبعیض علیه مردم از جمله مهاجران و پناهندگان.

۲ – حقوق کامل برای زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، از جمله برابری در سطح قوانین، حقوق باروری، دسترسی به راه‌های کنترل باروری، روابط جنسی آزادانه و توافقی بزرگسالان، حق زندگی مشترک، ازدواج و طلاق.

۳ – آزادی بی قید و شرط بیان، اندیشه، ابراز عقیده، اعتقاد و نقد. حق کامل تمامی آحاد مردم برای تشکیل سازمان، حزب، انجمن، اتحادیه و گروه بدون دخالت دولت. آزادی اعتراض و اعتصاب.

۴ – لغو مجازات اعدام، سنگسار، شکنجه و کلیه مجازات‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز.

۵ – حقوق برابر برای همه فرزندان اعم از متولد شده در ازدواج یا خارج از ازدواج و کمک هزینه و خدمات رایگان پزشکی، آموزشی و فرهنگی برای کودکان و نوجوانان صرف نظر از شرایط خانوادگی.

۶ – جدایی کامل مذهب از تمامی عرصه‌های دولتی، از جمله سیستم قضایی و آموزش و پرورش. مذهب و خداناباوری امری خصوصی است. پایان دادن به قوانین شریعت و اعمال تبعیض‌آمیز، از جمله حجاب اجباری، آپارتاید جنسی، ازدواج موقت، تعدد زوجات، جنایات «ناموسی» و ازدواج کودکان.

۷ – آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و پایان دادن به محدودیت های‌ارتباطات از جمله اینترنت، تلفن و برنامه‌های تلویزیون‌های ماهواره‌ای.

۸ – تامین رفاه اجتماعی شامل حداقل دستمزد مکفی، دستمزد برابر زنان و مردان، بهداشت و آموزش رایگان و همگانی، حق بازنشستگی، حق برخورداری از مرخصی سالانه، حق بیکاری و امنیت شغلی در همه‌ی عرصه‌ها، اعم از دولتی و خصوصی.

٩- بازسازی و حفظ محیط زیست و ممنوعیت خشونت علیه حیوانات.

۱۰ – حق محاکمه عادلانه و مستقل، منع سیستم قضایی انتقام جویانه، برسمیت شناختن بی‌گناهی فرد تا زمان اثبات جرم. دادخواهی و محاکمه علنی سران و مسئولین حکومت اسلامی.

۱۱ – انتخابات آزاد وعادلانه. حق همه شهروندان برای انتخاب شدن در تمام سطوح. برقراری یک ساختار سیاسی مبتنی بر دخالت مستقیم و مستمر مردم در امر حاکمیت.

۱۲ – حکومت آتی ایران، انتخاب خود مردم است، بدون دخالت دولت‌های خارجی. ما خواهان ایرانی بدون سلاح و انرژی اتمی هستیم.

ما از تمامی ایرانیان، چه در داخل و چه در خارج از ایران، دعوت می‌کنیم که از منشور زن، زندگی، آزادی پشتیبانی کرده و مطالباتشان را به این منشور بیفزایند.

ما یک کنگره مردمی را فرا می‌خوانیم تا خواسته‌های مردم را در خود بگنجاند، و از این طریق منشور زن، زندگی، آزادی به برنامه مشترکی تبدیل شود که امیدها و آرزوهای آحاد مردم در یک ایران آزاد را در بر می‌گیرد.

به ما بپیوندید. پیروزی نزدیک است.